Poziv za prijave na EkonBiz 2018.

Internacionalni naučni skup će se održati 21. i 22. juna 2018. godine u Bijeljini u zgradi Centra za visoko obrazovanje, ulica Semberskih ratara bb, 76300 Bijeljina. 

Tema naučnog skupa je "Savremeno poslovanje u funkciji razvoja nacionalne ekonomije".

Dokumentacija:

Poziv za učešće
Formular za prijavu
Uputstvo autorima
Šablon za pisanje rada