Poziv za učešće na VII Internacionalnom naučnom skupu EKONBIZ 2019

Internacionalni naučni skup će se održati 20. i 21. juna 2019. godine u Bijeljini u zgradi Centra za visoko obrazovanje, ulica Semberskih ratara bb, 76300 Bijeljina. 

Tema naučnog skupa je "Izazovi globalne ekonomije u svjetlu četvrte industrijske revolucije".

Dokumentacija:

Poziv za učešće
Formular za prijavu
Uputstvo autorima
Šablon za pisanje rada