PORESKI KLIN U REPUBLICI SRPSKOJ

Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Oporezivanje rada kroz porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje, predstavlјa izuzetno osetlјiv segment poreskog sistema zemlјe. Pored toga što umanjuje ekonomsku snagu obveznika, oporezivanje rada utiče na tržište rada (zaposlenost/nezaposlenost), nivo privrednog razvoja, poresku evaziju ali i na međunarodnu konkurentnost. Oporezivanje rada podleže velikom broju korektivnih stavki vezanih za umanjenje i oslobađanje, sa jedne strane, i značajnom broju doprinosa, sa druge strane, koji dovode do razlika između nominalnog i efektivnog poreskog opterećenja. Najzastuplјeniji metod utvrđivanja stvarnog poreskog opterećenja je poreski klin. Svrha rada je da utvrdi visinu poreskog klina u Republici Srpskoj, da dobijene pokazatelјe uporedi sa odabranim zemlјama Evropske unije, kao i da analizira mogućnosti za smanjenje poreskog opterećenja.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Антић, Д. (2009). Макроекономска стабилност и фисклани федерализам у БиХ – докторска дисертација. ВМГ графика д.о.о., Мостар

Арсић, М., Ранђеловић, С. (2017). Економија опорезивања – теорија и политика. ЦИД, Економски факултет Београд

Burgert, M., Roeger, W. (2014). Fiscal Devaluation: Efficiency and Equity (No.542). DG ECFIN, European Commission

Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012, KPMG International (www.kpmg.com)

Микеревић, Д. (2011). Пореско окружење као фактор опстанка, раста и развоја предузећа. Financing, Научни часопис за економију 02/11, Финрар Бања Лука.

Пезеровић, А. (2012). Порезни клин у Босни и Херцеговини. Financing, Финрар, Научни часопис за економију 04/12 Бања Лука.

Службени гласник Републике Српске 60/15, Закон о порезу на доходак

Службени гласник Републике Српске 114/17, Закон о доприносима

Taxing wages (2012), OECD Paris (www.oecd.org)

Томаш, Р. (2007). Прелазак на бруто плате у Републици Српској. Financing, Научни часопис за економију 09/07, Финрар Бања Лука.

Harvey, R., Gayer, T. (2011), Јавне финансије. Превео ЦИД, Економски факултет Београд.

Hindriks, J., Myles, G. (2013). Intermediate Public Economics. MIT press