STRATEGIJA PRILIVA STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Мaster studiji, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Strana ulaganja imaju značajnu ulogu u privrednom razvoju zemalјa, jer omogućavaju dodatni izvor kapitala u uslovima nedovolјne domaće akumulacije. U tim uslovima strana ulaganja povećavaju zaposlenost svih raspoloživih resursa, njihovo efikasnije korištenje i povećanje produktivnosti, te efikasnije uklјučivanje privrede u globalne tokove svjetske privrede. Privlačenje i zadržavanja stranih direktnih ulaganja primarni je cilj mnogih država. Takav oblik kapitala ima važnu ulogu u stvaranju novih radnih mjesta, povećanju konkurentnosti, unapređenju ukupne proizvodnje i smanjenju siromaštva putem opšteg privrednog rasta i razvoja. Bosna i Hercegovina nije uspjela da obezbjedi kontinuiran priliv stranih ulaganja zbog slabog poslovnog okruženja. Stvaranjem stimulativnog investicionog ambijenta, ekonomskim reformama, povećavanjem znanja i inovativnosti, klasterizacijom privrede i povećavanjem obima javno-privatnog partnerstva Bosna i Hercegovina može postati atraktivna destinacija za strana ulaganja, uz istovremeno stimulisanje domaćih investicija.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Džombić I. J., (2010), Ekonomski odnosi BIH sa inostranstvom, Banja Luka.

Harrison G. B., (2009), Foreign Direct Investment, Nova Science Publishers, UK.

Jovičić J. i Mirosavić S., (2014), Međunarodni ekonomski odnosi, Banja Luka.

Protić M., (2011), Menadžment stranih direktnih investicija, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Rodie Z., Kane A. & Marcus A. J, (2009), Osnovi investicija, Beograd.

Šukalo – Golić Lj., (2015), Tržište kapitala, investicije i razvoj, Banja Luka.

Unković M.(2010), Međunarodna ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Agencija za unapređenje stanih investicija u BiH - FIPA (2017), Plan rada za 2018. godinu, Sarajevo.

http://www.capital.ba/direktna-strana-ulaganja-u-bih-758-miliona-km/

http://www.fipa.gov.ba

https://faktor.ba/vijest/fipa-rekordan-iznos-stranih-investicija-u-bih-u-2017-godini-278167

https://www.cbbh.ba/

https://www.slobodnaevropa.org/a/investicije-u-bih/28927113.html