FUNKCIJA TRŽIŠTA KAPITALA U KONTEKSTU RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Tržište kapitala u Republici Srpskoj nalazi se u inicijalnom periodu evolucije i praćeno je različitim ekonomskim promjenama. Poslјedice globalne ekonomske i finansijske krize prisutne su i na pomenutom tržištu, što je, zajedno sa nedostatkom inovativnih aktivnosti, prepreka za razvoj tržišta kapitala u Republici Srpskoj, a na taj način i za razvoj nacionalne ekonomije. Da bi se stvorili uslovi za razvoj nacionalne ekonomije Republike Srpske, neophodno je raditi na razvoju tržišta kapitala. Adekvatna primjena funkcije tržišta kapitala u praksi, između ostalog, stvara bolјe mogućnosti za unapređenje razvoja nacionalne ekonomije. Razlog za to je činjenica što finansiranje preko tržišta kapitala ne podrazumijeva nove fiksne troškove i dugoročno dospijeće ili dospijeće uopšte. Na taj način kompanije mogu imati pristup svježem kapitalu i mogu pobolјšati svoju stabilnost i kreditni rejting.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Ћировић, М. (2007). Финансијска тржишта (инструменти, институције, технологије). Београд: Научно друштво Србије.

Радовић, Р., Панић, П. и Старчевић, В. (2000). Берзанско пословање. Бијељина: Српско удружење менаџера Републике Српске.

Ристић, Ж. (2000). Тржиште капитала (теорија и пракса). Београд: Привредни преглед.

Шошкић, Д. и Живковић, Б. (2006). Финансијска тржишта и институције. Београд: Економски факултет Београд.

Шошкић, Д. (2011). Финансијска тржишта и институције. Београд: Економски факултет Београд.

Вуњак, Н. и Ковачевић, Љ. (2003). Финансијско тржиште, берзе и брокери. Суботица: „Пролетер“ а.д. Бечеј.

Вуњак, Н. и Ковачевић, Љ. (2009). Финансијска тржишта и берзе. Суботица: Економски факултет Суботица.

Вуњак, Н. и Ковачевић, Љ. (2006). Банкарство (банкарски менаџмент). Суботица: Економски факултет Суботица.