PROFITNA DECENTRALIZACIJA KAO FAKTOR PODIZANJA NIVOA EFIKASNOSTI ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Želјeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Profitna decentralizacija je poseban oblik decentralizacije preduzeća koji se danas široko primjenjuje u mnogim većim i velikim preduzećima. Ona se u ovim preduzećima koristi kao moćno sredstvo podizanja nivoa efikasnosti poslovanja. U tom cilјu treba je koristiti i u Želјeznicama Republike Srpske. Profitna decentralizacija se provodi mijenjanjem organizacione strukture, koja za sobom povlači stvaranje slјedećih poslovnih jedinica: profitnih centara, strategijskih poslovnih jedinica, troškovnih centara, centara prihoda i investicionih centara. Iako se u postupku profitne decentralizacije većih i velikih preduzeća tržišne privrede koriste navedene poslovne jedinice, Želјeznice Republike Srpske u početnoj fazi njene primjene ne bi trebale ići na njihovu širu primjenu. Za to za sada u njima nema ni potrebe ni uslova. Neke od ovih poslovnih jedinica jednostavno ne odgovaraju Želјeznicama Republike Srpske, ne samo u ovom momentu, već i u bliskoj budućnosti. To je slučaj sa strategijskim poslovnim jedinicama, investicionim centrima i centrima prihoda. Za razliku od naprijed navedenih poslovnih jedinica, profitni i troškovni centri mogu se formirati u Želјeznicama Republike Srpske. Ovaj rad ima za cilј da pokaže, da se profitnom decentralizacijom Želјeznica Republike Srpske može uspostaviti takav sistem unutrašnje organizacije koji podstiče konkurenciju i međusobno takmičenje menadžera profitnih i drugih centara u Želјeznicama Republike Srpske. Na ovaj način se podstiče preduzetništvo, odgovornost za ostvarene rezultate, mjerlјivost i nagrađivanje rezultata rada i ukupna efikasnost Želјeznica Republike Srpske. U radu će biti primjenjene adekvatne naučne metode: teorijska metoda, metoda analize i metoda sinteze.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Бабић, М., и Лукић, З. (2008). Организација: tеорије, структура, дизајн и понашањe. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бања Луци.

Бабић, М., Ставрић, Б., и Трифуновић, Љ. (2003). Организација предузећа-управљање организационом структуром. Београд: КИЗ „Центар“.

Вешовић, В., и Бојовић, Н. (2002). Организација саобраћајних предузећа. Београд: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду.

Цвијановић-Панић, Р. (2017). Иновирање организационе структуре у контексту опстанка и развоја предузећа. Зборник радова треће међународне научно-стручне конференције, Иновације и предузетништво-покретачи развоја и запошљавања. (171-185). Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.

https://www.blberza.com

http://www.zrs-rs.com