ZNAČAJ INSTITUCIONALNIH INVESTITORA U RAZVOJU FINANSIJSKOG TRŽIŠTA KAO MJERODAVNOG POKAZATELJA RAZVIJENOSTI NACIONALNE PRIVREDE


Bosna i Hercegovina

ZP ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'', a.d. Ugljevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

U savremenom globalnom okruženju, rast i funkcionisanje nacionalne privrede u velikoj mjeri zavisi od veza i odnosa koje ona uspostavlja sa ostatkom svijeta. Sadržaj i intenzitet tih odnosa sve više obilježavaju investicioni tokovi koji obezbjeđuju internacionalizaciju i uklapanje u dinamiku svjetskog tržišta. Finansijski posrednici i finansijska tržišta predstavljaju okosnicu i mehanizam uz pomoć koga djeluje cjelokupan finansijski sistem, a nastanak efikasnog finansijskog sistema je dugotrajan proces. Značajnu ulogu u razvoju finansijskog tržišta svake zemlje imaju institucionalni investitori, među kojima se izdvajaju investicioni fondovi, osiguravajuća društva i penzioni fondovi. Institucionalni investitiori uglavnom ulažu svoja novčana sredstva u hartije od vrijednosti i pojavljuju se kao moćni investitori na tržištu kapitala. U institucionalnoj strukturi finansijskog tržišta stalno nastaju promjene, a u posljednje vrijeme se ističe razvoj institucionalnih investitora zahvaljujući politici diverzifikacije ulaganja, koncentraciji znanja i olakšanog pristupa informacijama. Cilj istraživanja jeste ispitati investiranje ključnih institucionalnih investitora u kontekstu razvoja finansijskog tržišta kao mjerodavnog pokazatelja razvijenosti nacionalne privrede.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Šoškić, D.B., Živković, B.R. (2006). Finansijska tržišta i institucije. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd.

Olgić-Draženović, B., Kusanović, T., i Jurić, Z. (2015). Značaj institucionalnih investitora u evoluciji finansijskog sustava. Praktični menadžment, 6 (1). Preuzeto 16. aprila 2018. godine sa sajta https://hrcak.srce.hr/file/212480

https://www.blberza.com/Pages/Default.aspx, posjećeno 12. marta 2018. godine

http://www.azors.ba/, posjećeno 12. aprila 2018. godine

http://www.pref.rs.ba/, posjećeno 20. aprila 2018. godine