GLAVNE ODREDBE PRIMJENE MSFI 9 I UTICAJ NA NIVO KREDITNIH GUBITAKA BANAKA

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 9 (MSFI 9) stupio je na snagu 1. januara 2018. godine i primjenjuje se na godišnje periode koji počinju na ili nakon istog datuma. Primarni cilј zamjene MRS 39 sa MSFI 9 tiče se pojednostavlјenja glavnih kategorija finansijske imovine pri čemu se mjerenje finansijske imovine sada bazira na poslovnom modelu subjekta i ugovorenim novčanim tokovima. U praksi to znači da je na poslovnom subjektu sada odgovornost da grupiše pojedine kategorije finansijske imovine u određene poslovne modele koji moraju biti odobreni od strane uprave subjekta, sa jasno dokumentovanom politikom ulaganja. MSFI 9 zahtijeva uvođenje novog modela umanjenja vrijednosti prije svega kao odgovor na prethodnu Svjetsku finansijsku krizu, ali i uslјed unifikacije osnova mjerenja i promptne identifikacije promjena kreditnog rizika. Za svu imovinu koje se ne mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha to znači da se priznavanje kreditnih gubitaka vrši već prvi dannakon što se uoči pogoršanje kvaliteta finansijske imovine, a to u konačnici utiče na veći iznos umanjenja vrijednosti. MSFI 9 mijenja model nastalog gubitaka koji je postojao u okviru MRS 39, a koji je nastali kreditni gubitak identifikovao isklјučivo pri prelazu klijenta iz ,,performing” u ,,non-performing” status. Model očekivanog gubitka koji uvodi MSFI 9 sada podrazumijeva 3 faze pogoršanja kreditnog kvaliteta pri čemu nastali kreditni gubitak koji se priznaje, sada sa mnogo većim sepenom korelacije prati ekonomski gubitak, samim tim povećavajući iznos umanjenja vrijednosti.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


БДО Србија, МСФИ 9: Финансијски инструменти, https://www.bdo.co.rs/sr-latn-cs/pregled/mfsi/msfi-9-finansijski-instrumenti

Драшковић, Т., (2017). ,,Процес конвергенције регулаторних захтјева и рачуноводствених стандарда”, у: Банкар – Удружење банака Црне Горе, Април 2017.

Савез рачуновођа и ревизора ФБиХ, Међународни рачуноводствени стандард 39: Финанијски инструменти: Признавање и мјерење

Савез рачуновођа и ревизора ФБиХ, Међународни стандард финансијског извјештавања 9: Финанијски инструменти

Challenges of IFRS 9 Impairment: Requirement to prepare early for the new impairment approach, https://www.bankinghub.eu/banking/finance-risk/challenges-ifrs-9-impairment

PwC, IFRS 9, Financial instruments, Understanding the basics, www.pwc.com/ifrs9