INVESTIRANJE U INFORMACIONU TEHNOLOGIJU KAO ŠANSA ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE

Sport Vision d.o.o, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Sport Vision d.o.o, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Informaciona tehnologija u 21. vijeku ima veliki uticaj na razvoj nacionalne ekonomije, kako u pogledu ostvarenja iste, tako i u segmentu njenog efikasnijeg djelovanja i sprovođenja. Informaciono-komunikaciona tehnologija je ostavila pečat u prelazu iz ere industrijskog društva i informaciono društvo. U uslovima jake tržišne konkurencije i globalizacije koja uzima sve veći mah današnjice, veoma je teško manuelno sagledati sva tržišta kretanja, potencijalne šanse i opasnosti, trend rasta i razvoja i mnoge druge ekonomske pokazatelјe. Ulaganje u informacionu tehnologiju je investicija koja za ishod može imati jedino pozitivan rezultat, odnosno efikasnije i kvalitetnije obavlјanje svih procesa u ekonomiji jedne države i van nje. Za nerazvijene nacionalne ekonomije bez industrije, ulaganje u informacione tehnologije predstavlјa jedinstveno rješenje koje omogućava povećanje BDP bez proizvodnje materijalnih dobara i usluga. Visoko obrazovan radni kadar i ulaganje u tehnološka sredsta predstavlјaju osnovne faktore koje je neophodno obezbijediti u orjentaciji privrede u ovom pravcu. Proizvodnja i distribucija softvera, stvaranje i testiranje hardvera kao i implementacija i organizacija cjelokupnih informacionih poslovnih sistema veoma su traženi na globalnom svjetskom tržištu. Investirati u prethodno pomenuto, predstavlјa odskočnu dasku u razvoju nacionalne ekonomije, a ujedno i osnov za sticanje konkurentske prednosti.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Afuah A. and Tucci C.L.(2001.): Internet Business Models and Strategies. McGraw-Hill Companies Inc, New York.

Kogut, B. (2003). The Global Internet Economy, Massachusetts Institute of Technology. Chicago.

Samuelson, P., Nordhaus, W. (1994). Економија, Мате, Загреб.

Росић И., Деветаковић С., Ђорђевић, М. (1999). Технички прогрес и привредни развој. Економски факултет. Крагујевац.

Turba Е., Mclean Е., Wetherbe, J. (2001.); Information Technology for Management Making Connections for Strategic Advantages. John Wiley&Sons.

Viswanathan, R.J., Nagarajan, G.S. (2004). The 4E model: designing an incentive system for internal ventures. ESADE MBA Business Review.

Узелац, А. (2003). Утјецај нових информацијских технологија на културни развој: улога виртуалних мрежа. Загреб, 2003

Weske М. (2007). Business Process Management. Hasso Plattner Institut. Potsdam.

World Economic Forum. (2015). The Global Information Technology ReportReport 2015, Geneva.

Williams, K.B., Sawyer, C.S. (2003). Using Information Technology, McGraw-Hill. New York.

Watson, R., Myers, M. (2001). IT industry success in small countries: the case of Finland and New Zealand. Journal of Global Information Management. Finland.

https://www.bif.rs

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard

https://www.statista.com

http://gdeinvestirati.com/