PERSPEKTIVE RAZVOJA ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

Elektroprivreda Republike Srpske, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Osnovni cilј razvoja Elektroprivrede Republike Srpske je održiv razvoj, tj. princip podmirenja sadašnjih potreba za finalnim proizvodima ne dovodeći u pitanje iste takve mogućnosti za slјedeće generacije. Osnov Republike Srpske, u smislu razvoja elektroprivrede, ogleda se u raspoloživosti prirodnih resursa, definisanim zakonskim okvirima i postojećoj infrastrukturi. Elektroprivreda Republike Srpske je dobro povezana sa sistemima susjednih zemalјa što omogućava stvaranje poslovne saradnje u smislu investiranja i plasiranja proizvoda na inostrana tržišta. Razvojem energetskog sektora obezbjeđuje se tehnološki razvoj, ekonomsko jačanje preduzeća kao institucije, povećanje investicionih ulaganja i povećanje konkuretnosti. Energetika je jedna od investiciono najintezivnijih grana privrede, a elektroprivreda u okviru energetike. Razvoj elektroprivrede je podloga ukupnog razvoja zemlјe. Značaj elektroprivrede ogleda se i kroz usmjeravanje njenog razvoja kao konkurenta na evropskom tržištu. Elektroprivreda mora biti tržišno orijentisana i profitabilna, jer samo kao takva može biti konkurentna na otvorenom tržištu, uticajna u regionu i prepoznata kao pouzdan partner za domaće i međunarodne kompanije.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Okvirna energetska strategija Republike Srpske do 2035. godine ;

Dr Arsen Tešić, Modeliranje optimalne organizacije Elektroprivrede Republike Srpske u uslovima tranzicije ;

Lj. Glamočić, Strateški razvoj elektroenergetskog sektora Republike Srpske, 2011. godine ;

Mr Gojko Krunić, Model razvoja preduzeća iz oblasti elektrodistributivnog sektora, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017. godine.

Internet izvori :

www.elektroenergetika.info

www.elektroprivreda.ba

www.elprenosbih.ba

www.eps.rs

www.ers.ba

www.wikipedia.org/wiki/Elektroprivreda_Republike_Srpske