RAZVOJ INTERNET BANKARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Stutent master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

U današnje vrijeme, inovacije i informacione tehnologije se koriste u svim dijelovima društva, pa tako i u ekonomiji. U bankarskom sektoru se vide možda i najveće promjene ovog tipa. Te promjene se ogledaju u korišćenju platnih kartica, pojavi internet bankarstva, a u skorije vrijeme i mobilnog bankarstva. Bosna i Hercegovina kao zemlјa u tranziciji još uvijek kasni za svjetskim trendovima, ali se vidi značajan napredak u ovom polјu. Od svih elektronskih načina plaćanja, u našoj zemlјi najzastuplјenije su platne kartice, ali se može reći da polako i ostali vidovi elektronskog bankarstva počinju masovnije da se koriste. Dostupnost i rasprostranjenost novih tehnologija utiču na to da se lјudi okreću ovom vidu bankarstva, a banke stalno uvode novine kako bi olakšale pristup svojim klijentima i povećale obim poslovanja na ovaj način.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Vunjak N., Kovačević Lj., (2002), Poslovno bankarstvo – savremeni trendovi, „Proleter“ a.d. Bečej i „Milen“ Subotica, Subotica

Vunjak N., Kovačević Lj., (2006), Bankarstvo – bankarski menadžment, „Proleter“ a.d. Bečej, Subotica

Đukić Đ., Bjelica V., Ristić Ž., (2006), Bankarstvo, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd

Radivojević M., (2006), Elektronsko poslovanje – e-uprava, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

https://www.abrs.ba/

https://www.addiko-rs.ba

http://www.cbbh.ba/

http://ec.europa.eu/eurostat

http://www.fba.ba/

https://www.hnb.hr

https://nbs.rs

https://raiffeisenbank.ba

https://sberbankbl.ba

https://www.sparkasse.ba

http://www.ubs-asb.com/

https://www.unicredit.ba