DIGITALIZACIJA POSLOVANJA U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Srbija


Apstrakt

U fokusu istraživanja predstavlјenih u ovom radu su odnosi između digitalizacije poslovanja i ekonomskog rasta i razvoja. Za analizu tih odnosa korišćeni su najnoviji podaci relevantnih domaćih i međunarodnih institucija. Nove tehnologije i platforme donose brojne mogućnosti ne samo za pokretanje novih projekata i preduzeća već i za unapređenje postojećih. Prilike i mogućnosti koje se kroz snažniju digitalizaciju mogu otvoriti preduzećima i ekonomijama mogu da podstaknu preduzeća i državne institucije da ubrzaju digitalnu transformaciju. Posebno su analizirani načini merenja nivoa digitalizacije. U radu su apostrofirani izazovi sa kojima se, pred novim talasom tehnoloških inovacija i digitalizacijom, suočavaju ekonomije širom sveta, Digitalizacija više nije opcija već nužnost za preduzeća i ekonomije koje žele da budu globalno konkurentne. Važnost digitalne transformacije moraju prepoznati i poduzetnici i država. Digitalizaciji poslovanja pridaje se velika pažnja u strategijama razvoja od nacionalnog, pa do globalnog nivoa. Rezultati istraživanja pokazuju da je digitalizacija poslovanja prepoznata i od strane države Srbije kao značajan segment za razvoj društva i ekonomije.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Business Europe. (2018). Interview with Director General Markus J. Beyrer, https://www.businesseurope.eu, 20 March 2018.

EC – European Commission. (2010). Europe 2020 – A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels.

EC – European Commission. (2014). Digital Agenda for Europe. Brussels, Belgium.

EC – European Commission. (2017). Europe's Digital Progress Report 2017 Integration of Digital Technology, https://ec.europa.eu.

EC – European Commission. (2018). The Digital Economy and Society Index (DESI) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

ITU. (2017). Measuring the Information Society Report 2017, Geneva.

PKS - Privredna komora Srbije. (2017). Bilten, april 2017, Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo.

UN. (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Geneva.

Vlada Republike Srbije. (2010). Strategija razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020. godine, (2010). Službeni glasnik RS, br. 51/2010.

WEF-World Economic Forum. (2016). The Global Information Technology Report 2016.