UTICAJ RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNE I PORESKE DOBITI NA KVALITET FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Ekonomska škola Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Ekonomska škola Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Poslovnim dobitkom uobičajeno se naziva novostvorena vrijednost u toku obavlјanja određenih poslovnih aktivnosti. Ukoliko te aktivnosti obavlјaju profitna pravna lica, dio novostvorene vrijednosti, odnosno bruto finansijskog rezultata neophodno je izdvojiti u korist budžeta, na osnovu zakonske obaveze plaćanja poreza na dobit. Kao i svaki drugi, poreski rashod umanjuje bruto finansijski rezultat poreskog obveznika u obračunskom periodu, ali njegov iznos se obično razlikuje od iznosa kojeg bi bilo moguće dobiti primjenom propisane poreske stope na bruto finansijski rezultat. U skladu sa važećom računovodstvenom regulativom, poreske razlike mogu imati karakter stalnih i privremenih, a od poreskog obveznika se očekuje da efekte i jednih i drugih na adekvatan način prikaže u svom finansijskom izvještaju. U zavisnosti od karakteristika poreskog sistema, bilansiranje efekata poreskih razlika, posebno privremenih, ponekad predstavlјa veoma složen proces, koji može da dovede do nejasnog ili pogrešnog prezentovanja finansijskog i prinosnog položaja poreskog obveznika. U ovom radu se razmatraju pitanja od značaja za procjenu uticaja poreskih razlika na kvalitet finansijskih izvještaja.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Шкарић Јовановић, К. (2006). Рачуноводствени третман пореза на добит према МРС 12. Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Финрар бр. 1.

Шњегота, Д. (2011). Утицај примјене МСФИ за МСЕ на билансирање ефеката пореза на добит. Теслић: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Зборник радова са 15. Конгреса рачуноводствене професије.

Шњегота, Д. (2006). Међународни стандарди финансијског извјештавања у контексту финансијског и извјештавања везаног за порез на добит. Теслић: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Зборник радова са 10. Конгреса рачуноводствене професије.

Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (2010). Концептуални оквир за финансијско извјештавање, http://www.mfin.gov.rs

''Службени гласник Републике Српске'' – релевантни прописи из области опорезивања порезом на добит.