IZAZOVI KORUPCIJE U POSLOVNOJ SARADNJI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Intenzivna saradnja javnog i privatnog sektora kao specifična kombinacija investiranja privatnih subjekata i javnih organa vlasti, primarno je usmjerena na velike infrastrukturne projekte. Iako složena korporativna priroda zajedničkih ulaganja predstavlјa promovisanje dodatnih koristi za ekonomski rast i razvoj bilo koje društvene zajednice, divergentnost interesa i niski etički standardi stvaraju povolјno okruženje za koruptivne aktivnosti. Poslovni poduhvati u kojima se angažuje kapital privatnog sektora su kritikovani, prije svega, zbog nedostatka transparentnosti u procesima saradnje, gdje se pod uticajem političkih i ličnih motiva, manifestuje koruptivno ponašanje kao negativna implikacija aranžmana javnih i privatnih aktera. Koruptivna praksa u mnogim zemlјama, uklјučujući i BiH, je dovela do stanja društvenog defetizma koji korupciju percepira kao očekivanu i normalnu, i kao takva predstavlјa ozbilјan problem koji ugrožava ekonomske i društvene aktivnosti, a njena prisutnost u projektima JPP insinuira potencijalni rizik za optimalno sprovođenje i realizovanje ove vrste projekata. S obzirom na navedeno, eskalacija korupcije na tržištu BiH, podložnost javno-privatne saradnje raširenom koruptivnom trendu kao i pretpostavke za redukciju postojećeg nivoa korumpiranosti ili kako odoliti izazovu koruptivnih aktivnosti u projektima JPP, su u fokusu istraživanja u ovom članku.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


UNCITRAL Model Legislative Provisionson Privately Financed Infrastructure Projects Prepared by the United Nations, Commission on International Trade, New York, 2004.

UNECE Standard on a Zero Tolerance Approach to Corruption in PPP Procurement, Economic Commission for Europe, Geneva, 2017.

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

http://apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/strategije/default.aspx?id=412&langTag=bs-BA