PREDNOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA U SAVREMENOM POSLOVANJU U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Prema zakonskim propisima iz oblasti Prava privrednih društava postoje četiri osnovna vida privrednih društava ortačko društvo, komanditno društvo koje spadaju u društva lica, i društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo koji spadaju u društva kapitala. Akcionarsko društvo zauzima visoko mjesto u obavlјanju privrednih djelatnosti sa velikim iznosom osnivačkog kapitala. Ovakav vid organizovanja privrednog društva je prema domaćim propisima u određenim slučajevima regulisan imperativnim normama za obavlјanje određenih djelatnosti. Bez obzira na prednosti, postoje i negativne strane koje se najviše ogledaju u položaju trećih lica, povjerilaca prema akcionarskom društvu, u slučaju pokretanja stečajnog postupka ili likvidacije. Društva kapitala zbog ograničene odgovornosti članova društva prema trećim licima su u mogućnosti da akumuliraju ogroman kapital koji je pokretač razvoja privrede, a samim tim i nacionalne ekonomije otvarajući prostor za nova radna mjesta, povećanje izvoza roba i usluga i slobodan promet kapitala

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Васиљевић, М., Привредна друштва, домаће и упоредно право, Удружење правника у привреди СР Југославије, Београд 1998.

Ведриш, М., и Кларић, П., Грађанско право, Народне новине, Загреб 1998.

Чавошки, К., и Васић, Р., (2011), Увод у право, шесто јединствено издање, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Султановић, А., Трифковић, М., и Симић, М., Привредно право, дио I, Економски факултет, Сарајево, 1991.

Табароши, С., Економско право, Ауторско издавачка задруга, Београд 2003.

Закон о привредним друштвима Републике Српске, Службени гласник РС, бр.: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13.