INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KLLUČNA DETERMINANTA KONKURENTSKE PREDNOSTI DOMICILNE PRIVREDE

Grad Subotica, Srbija
Srbija

Služba za internu reviziju Grada Subotice, Srbija
Srbija

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Srbija
Srbija


Apstrakt

Intelektualni kapital predstavlјa jedan od najznačajnijih razvojnih resursa, koji predstavlјa bitnu pretpostavku razvoja kako mikroekonomskih subjekata, tako i makro nivoa oličenog u državi. U sferi sve intenzivnije tržišne konkurencije i sve izraženije snažne tržišne borbe, jedan od glavnih instrumenata postizanja konkurentske prednosti jeste upravo intelektualni kapital za koji se često kaže da predstavlјa „termonuklearno kompetitivno oružje današnjice“. Mikroekonomski subjekti, a posredno putem njih i makro nivo, u intelektualnom kapitalu pronalaze neiscrpni izvor stvaranja konkurentske prednosti i dobru polaznu poziciju za nemilosrdnu tržišnu utakmicu. U radu će biti predstavlјene osnovne karakteristike intelektualnog kapitala i njegova priroda, biće izneti osnovni koncepti za merenje intelektualnog kapitala, istaknut značaj intelektualnog kapitala u stvaranju konkurentske prednosti i ukazan značaj kontinuiranog razvoja ovog za preduzeće i državu bitnog agregata intelektulane prirode.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Дмитровић Шапоња Љ., Граворац С. (2014). Рачуноводствени информациони систем као извор конкурентске предности пословног субјекта. Анали Економског факултета у Суботици, 50, 31/2014, 365 - 384.

Mačerinskiene, I; Survilaite, S. (2011): Intellectual Capital as the Main Factor of Companies Value Added. Intellectual Economics, Internat Mykolas Romeris University, Lithuanian Academy of Scienties and University of Wroclaw, Vol. 5, No. 4, p. 563-564.

Правдић, П., Кучинар, Р. (2015). Значај управљања интелектуалним капиталом. Трендови у пословању, 5, 1/2015, 11 - 18.

Santosus, M; Surmacz, J; (2001): The ABCs of Knowledge Management. CIO Magazine.

Сундаћ, Д., Фатур И. (2004). Интелектуални капитал - чимбеник стварања конкурентских предности логистичког предузећа. Економски преглед, 55 (1 - 2), 85 - 96.

Сундаћ Д., Бабић М. (2015). Интелектуални капитал у функцији развоја националног господарства. Зборник радова "Просторно планирање као чимвеник развоја у жупанијама", 117 - 124.

Тодоровић Ј. (2003). Стратегијски и оперативни менаџмент. Београд: Conzit

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

http://www.ictbusiness.info/poslovanje/infografika-top-10 najkonkurentnijih-zemalja-svijeta

http://gdeinvestirati.com/2017/06/05/forbes-top-100-najvrednijih-brendova-u-2017/

http://gmbusiness.biz/2015/02/12/intelektualni-kapital-put-u-zemlju-neopipljivosti/