O SKUPU

EKONBIZ 2017


V Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2017 održan je 22. i 23. juna 2017. godine. Tema skupa: "TRENDOVI RAZVOJA I PROMJENE U NOVOJ EKONOMIJI ZEMALjA U TRANZICIJI".

Osvrt na naučni skup EKONBIZ, Dr Sretena Ćuzovića, redovnog profesora Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (PDF).

EKONBIZ 2016


IV Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2016 održan je 16. i 17. juna 2016. godine. Tema naučnog skupa bila je : „UTICAJ TRŽIŠNIH PROMJENA NA RAZVOJ EKONOMIJE ZEMALJA U TRANZICIJI“.
Na skupu je učestvovalo oko 140 učesnika sa 72 prijavlјena rada.
Na plenarnoj sjednici radove su izlagali prof. dr Jelena Kočović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Nenad Vunjak, redovni profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici i prof. dr Jadranka Đ. Todorović, dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu.

EKONBIZ 2015


III Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2015 održan je 18. i 19. juna 2015. godine. Tema skupa bila je: „UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOM I REALNOM SEKTORU U USLOVIMA KRIZE“. Na skupu je učestvovalo oko 140 učesnika sa 74 prijavlјena rada. Radove su prijavili neki od najuglednijih profesora iz Rusije, Mađarske, Makedonije, a sa radovima su na skupu uzeli učešće i profesori, asistenti i studenti postdiplomskog studija Ekonomskih fakulteta iz Beograda, Subotice, Niša, Banja Luke, Brčkog, Istočnog Sarajeva i Bijelјine.
Na plenarnoj sjednici radove su izlagali prof. dr Jelena Kočović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Nenad Vunjak, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, prof. dr Dragan Mikerević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci i prof. dr Branko Krsmanović, redovni profesor Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina.

 EKONBIZ 2014


II Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2014 na temu: „UTICAJ GLOBALNIH PROMJENA NA EKONOMIJU ZEMALJA U TRANZICIJI“ Fakultet je organozovao 03. i 04. jula 2014. godine. Na naučnom skupu učestvovalo je 129 autora i koautora sa 75 radova.
Na drugom naučnom skupu autori i koautori obrađivali su različite teme kako bi u eri globalnih promjena ponudili određena rješenja baveći se istraživanjima u okviru preferiranih teza koje su vezane za glavnu temu i u različitim oblastima koje su im predočene od strane redakcije naučnog skupa.

Na II Internacionalnom naučnom skupu EKONBIZ 2014 učestvovali su profesori, viši asistenti i asistenti sa: Ekonomskog fakulteta iz Omska, Državenog Univerziteta vo Tetovo, Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta Subotica, Ekonomskog fakulteta Novi Sad (odjelјenje iz Subotice), Ekonomskog fakulteta iz Kragujevca, Ekonomskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice, Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva (FBiH), Ekonomskog fakulteta Banja Luka, Saobraćajnog fakulteta iz Doboja, Ekonomskog fakulteta Pale, Ekonomskog fakulteta Brčko i Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina. Takođe, na naučnom skupu sa radovima su učestvovali i učesnici iz: privrede, banaka, osiguravajućih društava i studenti sa master studija. Naučnom skupu prisustvovao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Mitar Novaković, kao i predstavnici iz javnog života i gosti.

EKONBIZ 2013


Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30. i 31. maja 2013. godine organizovao je I Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2013 na temu: „TRENDOVI RAZVOJA EKONOMIJE I UPRAVLjANјA KORPORACIJAMA“. Na naučnom skupu učestvovalo je oko 100 autora i koautora sa 64 rada.