Detalji o autoru

Erceg, Živko

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Objavljeni radovi

  • BANKARSKI SEKTOR U FUNKCIJI OPORAVKA EKONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci