Detalji o autoru

Drakul, Borislav

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Objavljeni radovi

  • MARKETINŠKA EFIKASNOST VEB SAJTOVA BANAKA U REPUBLICI SRPSKOJ
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci
  • ULOGA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I SISTEMA U PROCESU UPRAVLJANJA PERFORMANSAMA PREDUZEĆA
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci