Detalji o autoru

Alibašić, Hamid

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Objavljeni radovi

  • KRIZA EKONOMSKE NAUKE, INTELEKTUALCI I POLITIKANSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci
  • DOPRINOS FONDOVA EVROPSKE UNIJE PRIVREDNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2018 - Članci