Detalji o autoru

Džudželija, Petar

Student II ciklusa studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Objavljeni radovi

  • UTICAJ FINANSIJSKOG TRŽIŠTA NA KONKURENTNOST PRIVREDE BIH
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci