Detalji o autoru

Cvijanović Panić, Rada

Želјeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Objavljeni radovi

  • RESTRUKTURIRANJE ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE a.d. DOBOJ
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci
  • PROFITNA DECENTRALIZACIJA KAO FAKTOR PODIZANJA NIVOA EFIKASNOSTI ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2018 - Članci