Detalji o autoru

Čegar, Srđan

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina

Objavljeni radovi

  • DOPRINOS FONDOVA EVROPSKE UNIJE PRIVREDNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2018 - Članci