Indeks autoraZ

Zelenović, Vera, Ekonomski fakultet Subotica, Novi Sad, Republika Srbija

Ž

Živanović, Bojana, Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina

Živković, Aleksandar, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beograd, Srbija

Živković, Biljana, Master studij, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Bijeljina, BiH

Živković, Sanja, Erste banka AD Novi Sad, Novi Sad, Srbija

1 - 5 od 5 stavke/a