Indeks autoraI

Ibreljić, Izet, (profesor emeritus u penziji) Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, Tuzla, BiH

J

Janaćković, Marko, Student doktorskih studija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Janaćković, Tanja, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Jokičić, Aleksandar, Sport Vision, Bijelјina, Bosna i Hercegovina

Josipović, Ana, ZP ''Rudnik i Termoelektrana Uglјevik'', a.d. Uglјevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Jovanović, Bojana, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Jovičić, Miladin, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

K

Knežević, Bojana, Sport Vision d.o.o, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Knežević, Snežana, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Kovačević, Biljana, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kovačević, Zorica, Master studij, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, BiH

Krajišnik, Marko, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

L

Laban, Bogdan, Grad Subotica, Srbija

Lalić, Nenad, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Lutovac, Miloš, Profesor Beogradska poslovna škola – visoka škola strukovnih studija, Beograd, Srbija

M

Maksimović, Danijela, Slobomir P Univerzitet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Malić, Aleksandar, Master studij, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Marić, Vesna, Asistent Beogradska poslovna škola – visoka škola strukovnih studija, Beograd Srbija

Marković, Vladimir, Slobomir P Univerzitet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Medić, Jasminka, Vijeće naroda Republike Srpske

Mićić, Ljubiša, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mihajlović, Dragana, Мaster studiji, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Miletić, Vesna

Milošević Šnjegota, Branka, Ekonomska škola Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Milovanović, Dragan, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Republika Srpska/BiH

26 - 50 od 130 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 6 > >>