Indeks autoraM

Milovanović, Dragana, Pavlović International Bank, Zvornik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mirković Kojić, Danijela, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mirović, Ivan, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mitrović, Goran, Drina osiguranje a.d. Milići, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mutabdžić, Siniša, SWISSLION d.o.o., prehrambena industrija Trebinje, Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

P

Pajkić, Sonja, Student II ciklusa studija, Lauder Business School, Austrija

Pašalić, Stevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet Bijeljina, RS, BiH

Paunović, Slađana, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Pavlović, Dragana, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Pejić, Nina, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Petrović, Pero, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija

Petrović, Vesna, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Petrović Ranđelović, Marija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Pisić, Slavica

Plakalović, Novo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, RS, BiH

Polјić, Momčilo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, Bosna i Hercegovina

Popović, Borka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

R

Radaković, Milan, Visoka škola modernog biznisa Beograd, Srbija

Radović, Milan, Nova Banka AD, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Radović, Ognjen, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Radukić, Snežana, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Rakanović, Tanja, Master studij, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, BiH

Rašević, Jovana, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska

Rastoka, Jelica, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Rikić, Milijana, Student II ciklusa studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

51 - 75 od 130 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 6 > >>