Indeks autoraŽ

Živković, Aleksandar, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beograd, Srbija

Živković, Biljana, Master studij, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Bijeljina, BiH

Živković, Sanja, Erste banka AD Novi Sad, Novi Sad, Srbija

Đ

Đalić, Irena, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, Republika Srpska, BiH

Đurić, Zvezdan, Profesor Beogradska poslovna škola-visoka škola strukovnih studija, Beograd, Srbija

126 - 130 od 130 stavke/a    << < 1 2 3 4 5 6