Indeks autoraJ

Janaćković, Marko, Student doktorskih studija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Janaćković, Tanja, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Jokičić, Aleksandar, Sport Vision, Bijelјina, Bosna i Hercegovina

Josipović, Ana, ZP ''Rudnik i Termoelektrana Uglјevik'', a.d. Uglјevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Jovanović, Bojana, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Jovičić, Miladin, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

1 - 6 od 6 stavke/a