Indeks autoraK

Knežević, Bojana, Sport Vision d.o.o, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Knežević, Snežana, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Kovačević, Biljana, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kovačević, Zorica, Master studij, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, BiH

Krajišnik, Marko, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

1 - 5 od 5 stavke/a