Indeks autoraL

Laban, Bogdan, Grad Subotica, Srbija

Lalić, Nenad, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Lutovac, Miloš, Profesor Beogradska poslovna škola – visoka škola strukovnih studija, Beograd, Srbija

1 - 3 od 3 stavke/a