Indeks autoraT

Tadić Živković, Dragana, Visoka strukovna škola za ekonomiju i upravu, Beograd, Srbija

Terzić, Tatjana, Stutent master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tešić, Arsen, Elektroprivreda Republike Srpske, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tešić, Dejan, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, Bosna i Hercegovina

Tešić, Marko, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tmušić, Olga, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Todorović, Sunčica, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hecegovina

Todosijević, Radmilo, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, Srbija (U penziji)

Todosijević Lazović, Snežana, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

Tomaš Miskin, Sonja, Ekonomska škola Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tomić, Zoran, Doktorand na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Srbija

Tošović, Radule, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Katedra ekonomske geologije, Beograd, Srbija

Trifković, Žikica, d.o.o. „Sport Vision“, Bijelјina, Bosna i Hercegovina

Trivundić, Jovan, Master studij, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

1 - 14 od 14 stavke/a