Pretraga


##search.infoSearchResults##

 
Naslov Detalji
 
HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA SA MRS I MSFI U SAVREMENOM BANKARSKOM POSLOVANJU U REPUBLICI SRBIJI

Nedeljko Babić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
MERENJE KREDIBILITETA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE

Zoran Tomić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
SERQUAL MODEL U FUNKCIJI UNAPREDJENJA KVALITETA BANKARSKOG POSLOVANJA

Vera Zelenović,

Jelena Vitomir,

Milan Radović

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
NEKI ASPEKTI UGOVORA O KREDITU

Miroslav Vitez

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
MARKETINŠKA EFIKASNOST VEB SAJTOVA BANAKA U REPUBLICI SRPSKOJ

Želјan Rikić,

Srđan Damjanović,

Borislav Drakul

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
BANKARSKI SEKTOR U FUNKCIJI OPORAVKA EKONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Goran Mitrović,

Živko Erceg,

Dragana Milovanović

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
1 - 6 od 6 stavke/a

Saveti za pretraživanje:

  • Pojmovi koji se pretražuju su neosjetljivi na veličinu slova
  • Kao rezultat se vraćaju samo članci koji sadrže sve izraze u upitu
  • Višestruke reči kombinujte sa ILI da biste pronašli članke koji sadrže jedan od pojmova; npr. edukacija ILI istraživanje
  • Koristite zagrade da biste kreirali više složenijih upita; npr. arhiva ((časopis ILI konferencija) NE radnja)
  • Tražite tačnu frazu stavljajući je u navodnike; npr. "naučna fantastika"
  • Isključite reč dodavajući joj - ili NE; npr. online -politika ili online NE politika
  • Koristite * u izrazu kao zamenski znak za bilo koji niz znakova; npr. soci* pronaći će dokumente koji sadrže "sociološka" ili "socijalna".