Pretraga


##search.infoSearchResults##

 
Naslov Detalji
 
ULOGA FINANSIJSKOG SISTEMA U RAZVOJU NACIONALNE EKONOMIJE

Vitomir Starčević,

Slobodan Subotić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
PREDNOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA U SAVREMENOM POSLOVANJU U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Jelena Damjanović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
ČETVRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA: KLjUČNE KARAKTERISTIKE I EFEKTI NA NACIONALNU EKONOMIJU

Bilјana Jovanović Gavrilović

19 / 2019

Apstrakt

PDF

 
INVESTIRANJE U INFORMACIONU TEHNOLOGIJU KAO ŠANSA ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE

Rade Božić,

Bojana Knežević

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
ZNAČAJ DEPOZITNIH FINANSIJSKIH POSREDNIKA ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE

Jelena Vrkeš,

Dragana Hajdarević,

Bilјana Čavić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
ZNAČAJ TRANSNACIONALNIH KOMPANIJA I KRETANJA KAPITALA ZA RAZVOJ NACIONALNIH EKONOMIJA

Jovan Trivundić,

Vesna Petrović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Rade Stankić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
UTICAJ FINANSIJSKOG TRŽIŠTA NA KONKURENTNOST PRIVREDE BIH

Milijana Rikić,

Nataša Aćimović,

Petar Džudželija

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
1 - 8 od 8 stavke/a

Saveti za pretraživanje:

  • Pojmovi koji se pretražuju su neosjetljivi na veličinu slova
  • Kao rezultat se vraćaju samo članci koji sadrže sve izraze u upitu
  • Višestruke reči kombinujte sa ILI da biste pronašli članke koji sadrže jedan od pojmova; npr. edukacija ILI istraživanje
  • Koristite zagrade da biste kreirali više složenijih upita; npr. arhiva ((časopis ILI konferencija) NE radnja)
  • Tražite tačnu frazu stavljajući je u navodnike; npr. "naučna fantastika"
  • Isključite reč dodavajući joj - ili NE; npr. online -politika ili online NE politika
  • Koristite * u izrazu kao zamenski znak za bilo koji niz znakova; npr. soci* pronaći će dokumente koji sadrže "sociološka" ili "socijalna".