Pretraga


##search.infoSearchResults##

 
Naslov Detalji
 
PREDUZETNIŠTVO U JAVNOJ UPRAVI KAO FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Jelica Rastoka

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
FUNKCIJA TRŽIŠTA KAPITALA U KONTEKSTU RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Danijela Mirković Kojić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
UTICAJ TURIZMA NA LOKALNI RAZVOJ

Dragan Živković,

Danica Petrović

19 / 2019

Apstrakt

PDF

 
ODABRANI PROBLEMI ODRŽIVOSTI ZDRAVSTVENOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

Milorad Stamenović,

Sreten Ćuzović

19 / 2019

Apstrakt

PDF

 
PREDNOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA U SAVREMENOM POSLOVANJU U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Jelena Damjanović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
EKONOMSKA KRIZA ILI USPORENI PRIVREDNI RAST

Pero Petrović,

Mihael Maksimilijan,

Daut Kalač

19 / 2019

Apstrakt

PDF

 
INVESTIRANJE U INFORMACIONU TEHNOLOGIJU KAO ŠANSA ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE

Rade Božić,

Bojana Knežević

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
SAVREMENI KONCEPTI UTICAJA GLOBALIZACIJE I LIBERALIZACIJE NA RAZVOJ TRŽIŠTA

Milorad Stamenović,

Sreten Ćuzović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
ŠTEDNJA I INVESTICIJE U RAZVOJU NACIONALNE EKONOMIJE

Andrijana Stanišić,

Nena Veselinović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SRPSKOJ

Jovana Rašević

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
EKONOMSKA DIPLOMATIJA U PROCESU POZICIONIRANJA SRBIJE U INTEGRACIONIM PROCESIMA

Pero Petrović,

Kristijan Ristić

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
PERSPEKTIVE RAZVOJA ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

Arsen Tešić

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
UTICAJ FINANSIJSKOG TRŽIŠTA NA KONKURENTNOST PRIVREDE BIH

Milijana Rikić,

Nataša Aćimović,

Petar Džudželija

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
1 - 13 od 13 stavke/a

Saveti za pretraživanje:

  • Pojmovi koji se pretražuju su neosjetljivi na veličinu slova
  • Kao rezultat se vraćaju samo članci koji sadrže sve izraze u upitu
  • Višestruke reči kombinujte sa ILI da biste pronašli članke koji sadrže jedan od pojmova; npr. edukacija ILI istraživanje
  • Koristite zagrade da biste kreirali više složenijih upita; npr. arhiva ((časopis ILI konferencija) NE radnja)
  • Tražite tačnu frazu stavljajući je u navodnike; npr. "naučna fantastika"
  • Isključite reč dodavajući joj - ili NE; npr. online -politika ili online NE politika
  • Koristite * u izrazu kao zamenski znak za bilo koji niz znakova; npr. soci* pronaći će dokumente koji sadrže "sociološka" ili "socijalna".