Indeks autoraA

Aćimović, Nataša, Student II ciklusa studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Alibašić, Elvis, Student doktorskog studija (III ciklus), Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, BiH

Alibašić, Hamid, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, Bosna i Hercegovina

Antonijević, Tamara, doktorant Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Ašćerić, Milica, Galenika AD, Republika Srbija

B

Babić, Nedeljko, Doktorand Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Bošković, Gorica, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Božić, Rade, Sport Vision d.o.o, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Budiša, Darko, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Č

Čavić, Bilјana

Čegar, Srđan, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Ć

Ćupović, Marko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, BiH, RS

Ćuzović, Sreten, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija

C

Cvijanović Panić, Rada, Želјeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

D

Damjanović, Jelena, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Damjanović, Srđan, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Dragičević, Bojana, Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Drakul, Borislav, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Drakul, Borislav, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Džudželija, Petar, Student II ciklusa studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

E

Elez, Nedelјka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Erceg, Živko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

G

Gavrilović, Aleksandar, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, BiH, RS

Gravorac, Saša, Služba za internu reviziju Grada Subotice, Srbija

H

Hajdarević, Dragana

1 - 25 od 130 stavke/a    1 2 3 4 5 6 > >>