Indeks naslova


 
Naslov Detalji
 
AKTUELNI TRENDOVI RAZVOJA MINERALNOG SEKTORA U USLOVIMA TRANZICIJE MINERALNE EKONOMIJE

Radule Tošović

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SRPSKOJ

Jovana Rašević

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
(ANTI)GLOBALIZAM I ZEMLJE U TRANZICIJI

Ivan Mirović,

Vesna Petrovic

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
BANKARSKI SEKTOR U FUNKCIJI OPORAVKA EKONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Goran Mitrović,

Živko Erceg,

Dragana Milovanović

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
BANKOOSIGURANJE U SRBIJI – TRENDOVI I PERSPEKTIVE

Sanja Živković,

Želјko Vojinović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
BLOKČEJN TEHNOLOGIJE: ŠANSA ILI PRETNJA BUDUĆEM RAZVOJU BANKARSTVA?

Dragana Tadić Živković

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
DA LI PRIMJENA FER VRIJEDNOSTI DOPRINOSI PROCIKLIČNOSTI LEVERIDžA BANKARSKOG SEKTORA BOSNE I HERCEGOVINE

Slađana Paunović,

Borka Popović

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
DIGITALIZACIJA I PONOVO OTKRIVANJE KIBERNETIKE

Radmilo Todosijević,

Snežana Todosijević Lazović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Rade Stankić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
DOPRINOS FONDOVA EVROPSKE UNIJE PRIVREDNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE

Hamid Alibašić,

Srđan Čegar,

Elvis Alibašić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
DRUŠTVENE MREŽE KAO INSTRUMENT PROMOVISANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Tijana Unković Milojević,

Ilinka Unković,

Siniša Mutabdžić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
DRUŠTVENI AMBIJENT KAO (DE)STIMULATIVNI FAKTOR ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE (pokušaj sociološke analize)

Dragomir Drago Vuković

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
EKONOMSKA DIPLOMATIJA U PROCESU POZICIONIRANJA SRBIJE U INTEGRACIONIM PROCESIMA

Pero Petrović,

Kristijan Ristić

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
EKONOMSKI RAZVOJ BIH U USLOVIMA DVOSTRUKIH DEFICITA

Milenko Stanić

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
EVRO KAO EKONOMSKI I POLITIČKI PROJEKAT I EVROPSKA KRIZA

Ivan Mirović

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
FAKTORI USPJEŠNOSTI ŽENA U PREDUZETNIŠTVU

Nenad Lalić,

Olga Tmušić,

Sonja Pajkić

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
FINANSIJSKA RACIJA ZA POSLOVNE BANKE I ODLUČIVANJE

Snežana Knežević,

Aleksandar Živković

17 / 2017

Apstrakt

PDF

 
FUNKCIJA TRŽIŠTA KAPITALA U KONTEKSTU RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Danijela Mirković Kojić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
GLAVNE ODREDBE PRIMJENE MSFI 9 I UTICAJ NA NIVO KREDITNIH GUBITAKA BANAKA

Darko Budiša,

Marko Tešić,

Marko Krajišnik

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA SA MRS I MSFI U SAVREMENOM BANKARSKOM POSLOVANJU U REPUBLICI SRBIJI

Nedeljko Babić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
INTELEKTUALNI KAPITAL KAO KLLUČNA DETERMINANTA KONKURENTSKE PREDNOSTI DOMICILNE PRIVREDE

Bogdan Laban,

Saša Gravorac,

Goran Šijan

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
INTERNET PRODAJA U FUNKCIJI RAZVOJA DOMAĆE EKONOMIJE

Žikica Trifković

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
INVESTICIONA ULAGANJA I UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA U FUNKCIJI RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE I BiH

Ana Josipović,

Aleksandar Jokičić

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
INVESTIRANJE U INFORMACIONU TEHNOLOGIJU KAO ŠANSA ZA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE

Rade Božić,

Bojana Knežević

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
IZAZOVI KORUPCIJE U POSLOVNOJ SARADNJI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Miladin Jovičić,

Mirna Vukadin

18 / 2018

Apstrakt

PDF

 
1 - 25 od 79 stavke/a 1 2 3 4 > >>