ZNAČAJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U SVIJETU I NACIONALNOJ EKONOMIJI

Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hecegovina
Bosna i Hercegovina

Student master studija, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Elektronsko poslovanje omogućava slanje velikog broja informacija na velike daljine u kratkom vremenoskom periodu. Internet tehnologije dovele su do značajnijih promjena u poslovanju preduzeća, a danas se primjenjuju u brojnim granama privrede i u okviru svih poslovnih funkcija. Na ovaj način kompanije ostvaruju značajne uštede u troškovima poslovanja, efikasnije obavljaju svoje zadatke i postaju konkurentniji na tržištu.Učesnici u prometu se rukovode opštim pravilima, ali se tehnologija poslovanja mijenja. Umjesto papira, olovki i pečata, na scenu stupaju računari, sa kojima se mnogo lakšei brže obavlja sve veći broj poslovnih transakcija. Onaj ko želi biti uspješan na lokalnom planu, mora ispunjavati i krterijume globalne konkurentnosti, jer nova ekonomija, koja se bazira na znanju, ne poznaje geografske barijere niti državne granice. Prelazak na elektronsko poslovanje je krupan izazov za svaku zemlju, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu. Da bi u našoj zemlji bilo uvedeno elektronsko poslovanje, neophodno je donijeti adekvatnu zakonsku legislativu i provesti kampanju edukovanja javnosti o prednostima korišćenja elektronskog poslovanja.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Radenković B., Despotović Z.M., Bogdanović Z., Barać D., Labus A., Elektronsko poslovanje, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015.god.,

Radivojević M., Šušić I., Poslovna informatika, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Banja Luka 2008. god.,

Stankić R., Elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014. god.,

Unković M., Milosavljević M., Stanišić N., Savremeno berzansko i elektronsko poslovanje, Univerzitet Singidunum Beograd, Beograd 2010. god.,

Fišo, M., Prednosti elektronskog poslovanja u odnosu na klasičan biznis, Panevropski Univerzitet Aperion - Banja Luka, Banja Luka 2007. god.,

Vidas B. M., E poslovanje: modeli i tehnologije, Beogradska poslovna škola, Beograd 2010. god.,

7.Knežević B., Vidas B. M., Priručnik iz elektronskog poslovanja, Beogradska poslovna škola, Beograd 2010. god.,

8.Službeni glasnik Republike Srpske, br. 59/09.