Obaveštenja

2021-05-19 / Категорије учесника које су ослобођене котизације

Категорије учесника које су ослобођене котизације

Pročitaj više


Zbornik radova sa VIII Internacionalnog naučnog skupa EKONBIZ

Marija Pantelić
PDF
Rada Cvijanović Panić
PDF
Tanja Dukić
PDF
Kristina Koprivica, Slađana Jovanović
PDF
Lukić Ranka
Biljana Kovačević
PDF
Jelena Damjanović
PDF
Nedeljko Babić
PDF
Dragana Tadić Živković
PDF
Sandra Zec, Jovana Perić Despotović, Emir Berberović
PDF
Želјko Petrović
PDF
Melvedin Jašarević
PDF
Jovana Jovanović, Miroslav Todorović
PDF
Marija Tošić, Rade Božić, Želјko Nikolić
PDF
Srđan Damjanović, Predrag Katanić, Borislav Drakul
Rade Božić, Dragana Milosavlјev, Slobodan Dragić