INVESTICIONA ULAGANJA I UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA U FUNKCIJI RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE I BiH

ZP ''Rudnik i Termoelektrana Uglјevik'', a.d. Uglјevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Sport Vision, Bijelјina, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Globalno zagrijavanje je jedan od klјučnih problema čovječanstva. Klimatske promjene su sve vidlјivije u poslјednjih nekoliko decenija, a njihov negativan uticaj se osjeti i u Republici Srpskoj. One direktno pogađaju privredne grane kao što su vodoprivreda, hidroenergetika, polјoprivreda, a poslјedično se dovodi u problem proizvodnja hrane i energije. Imajući u vidu da najznačajniji dio stakleničkih gasova potiče od izgaranja fosilnih goriva nameće se kao nužnost proizvodnja energije iz obnovlјivih izvora, čija je ekonomska isplativost nesporna. Veća ulaganja u proizvodnju solarne energije, vjetroparkova i ostalih obnovlјivih izvora bi značajno smanjilo zagađenje, što je ogroman doprinos zaštiti globalne klime. Istovremeno, to je čista i ekonomična energija koja doprinosi razvoju privrede. Sve učestalije suše i poplave predstavlјaju veliki udar na BDP naše zemlјe. U Republici Srpskoj je u toku podizanje nekoliko sistema zaštite od poplava na kritičnim tačkama iz kojih su krenule velike poplave 2010. i 2014. godine. Čišćenje kanala i prokopavanje novih bi dodatno smanjilo mogućnosti za poplavu, a riješio bi se i problem navodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u funkciji intenziviranja privrednih aktivnosti. Sve ovo bi doprinijelo efikasnijem privređivanju, te kroz ekonomski i ekološki razvoj i pobolјšanju kvaliteta života na našim prostorima.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Независни оператор система Босне и Херцеговине (2015) Индикативни план развоја производње 2016-2025, преузето 21. априла са сајта http://www.nosbih.ba,

Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука (2017) Акциони план пресељења за изградњу одбрамбеног насипа у Граду Бијељина у оквиру пројекта одбране од поплава ријеке Дрине у БиХ, преузето 21. априла са сајта http://www.sobijeljina.org,

Јеркић, Е. Значај и визија енергије вјетра у будућности, преузето 21. априла са сајта http://www.vjetroelektrane.com,

Калеа, М. Према вјетроелектранама: одмјерено, преузето 21. априла са сајта www.hkis.hr,

Радусин, С., Опрашић, С., Церо, М., Абдурахмановић, И., Вукмир, Г. (2013) Стратегија прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог развоја за Босну и Херцеговину, преузето 21. априла са сајта www.ba.undp.org,

Регионални утицаји на климатске промјене: Процјена осјетљивости Поглавље бр. 5, Међувладин панел о климатским промјенама, „Европа“,

Харбаш, Н. (2017) Обновљиви извори енергије у БиХ: питање(не)одрживости, преузето 21. априла са сајта balkangreenenergynews.com,

Агенција за статистику Босне и Херцеговине: www.bhas.ba,

А.д. „Водовод и канализација“ Бијељина: www.bnvodovod.com,

Бањалучка берза: www.blberza.com,

Дневни аваз: http://avaz.ba,

Европско удружење за енергију вјетра: www.ewea.org/,

Инфо Бијељина: www.infobijeljina.com,

Рудник и Термоелектрана Угљевик: http://riteugljevik.com/.