ZNAČAJ TRANSNACIONALNIH KOMPANIJA I KRETANJA KAPITALA ZA RAZVOJ NACIONALNIH EKONOMIJA

Master studij, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

Strane direktne investicije kao oblik kretanja kapitala jedan su od osnovnih načina razvoja nacionalne privrede u većini zemalja koje nemaju veliku količinu resursa, dovoljan tehničko tehnološki razvoj i savremenu privredu. Glavni i najveći nosioci stranih direktnih investicija su transnacionalne kompanije. S jedne strane, transnacionalne kompanije putem stranih investicija omogućavaju proširenje sopstvenih proizvodnih kapaciteta i osvjanje novih tržišta, dok, s druge strane, nacionalna ekonomija zemlje domaćina tih investicija doživljavaju kako pozitivne, tako i negativne efekte. Rad predstavlja teorijske fundamente vezane za TNK i međunarodno kretanje kapitala, ali i analizira njihov značaj za nacionalne ekonomije u globalnom okruženju savremenog međunarodnog poslovanja. Empirijski dio rada prikazuje podatke vezane za ove tematske oblasti u BiH i na osnovu njihovog sagledavanja i analize predočava preporuke koje se odnose na ekonomske politike. Takođe, rad se osvrće i na proces tranzicije i reformi u BiH i u tom pogledu bavi se i ulogom Evropske unije u procesu razvoja nacionalne ekonomije BiH.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Bodiroža, Mladen (2004) Evropska Unija od Rima 1957. do Rima 2004, Banja Luka

Jovanović, Miroslav (2006) Evropske ekonomske integracije, Beograd

Jovanović-Gavrilović, (Predrag 2004) Međunarodno poslovno finansiranje, Beograd

Pelević, Branislav (2002) Uvod u međunarodnu ekonomiju. Beograd: Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje.

Kozomora, Jelena (2003) Spoljnotrgovinsko poslovanje. Beograd:,Međunardoni naučni formu

Malović, Marko (2016) Međunarodno finansiranje i prekogranična ulaganja, Beogra

Matić, Nebojša (2010) Međunarodna trgovina, Banja Luka

Marković – Bajalović, Dijana (2016) Pravo konkurencije Evropske unije, Sarajevo

Sućeska, Mersida (2006) Slobodne zone i privredni razvoj, Sarajevo

Centralna banka Bosne i Hercegovine: https://www.cbbh.ba (28.4.2018, 17:55)

Evropska komisija, Direkcija za evropske integracije: http://www.dei.gov.ba/ (25.4.2018, 14:33)

Evropska komisija: THE EVOLVING COMPOSITION OF INTRA-EU TRADE OVER TIME, 2016: https://ec.europa.eu (19.4.2018, 15:28)

UNCTAD, World Investment Report, Geneva, 2016: http://unctad.org (17.4.2018, 19:51)

World Economic Forum, 2016: https://www.weforum.org (10.4.2018, 18:30)