ULOGA FINANSIJSKOG SISTEMA U RAZVOJU NACIONALNE EKONOMIJE

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina


Apstrakt

U nacionalnim ekonomijama razvijenih zemalјa, kao i u nacionalnoj ekonomiji Republike Srpske, finansijski sistem igra značajnu ulogu. Dosadašnja praktična iskustva ukazuju da u osnovi funkcionisanja finansijskog sistema stoji povjerenje. Ako investitori nemaju povjerenja da svoja novčana sredstva unose u finansijski sistem neke zemlјe, neminovno je da će u toj zemlјi privredna aktivnost opadati. Zato i jeste neizmjerlјiv značaj finansijskog sistema za funkcionisanje privrednog i ukupnog ekonomskog sistema bilo koje nacionalne ekonomije. Uloga finansijskog sistema u svakoj nacionalnoj ekonomiji ogleda se kroz transfer finansijskih sredstava, nesmetan tok kretanja finansijskih sredstava između pojedinih sektora kao i u povezivanju makroekonomskih kategorija. U kontekstu prethodno rečenog u radu će se ocijeniti u kom opsegu finansijski sistem putem klјučnih elemenata (povjerenje u zvanične informacije, državne institucije, finansijska tržišta, finansijske institucije i finansijske instrumente), na kojima se temelјi njegovo povjerenje, doprinosi ostvarenju cilјeva nacionalne ekonomije.

Ključne rečiCijeli članak:


Reference


Агенција за банкарство Републике Српске. (2015-2018). Годишњи извјештаји. Бања Лука.

Агенција за осигурање Републике Српске. (2014-2017). Годишњи извјештаји. Бања Лука.

Вуњак, М. Н., и Ковачевић, Д. Љ. (2009). Финансијска тржишта и берзе. Суботица: „Пролетер“ а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица, НУБЛ-Независни Универзитет Бања Лука, Чигоја Београд.

Ерић, Д. (2003). Финансијска тржишта и инструменти. Београд: Чигоја штампа.

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске. (2018). Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2017. годину. Бања Лука.

Mishkin, S. F. (2006). Монетарна економија, банкарство, финансијска тржишта. Београд: Датастатус.

Плакаловић, Н. (2004). Монетарна економија. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Старчевић, В., Радовић, Р., и Суботић, С. (2017). Берзанско пословање. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина.

Старчевић, В., Суботић, С. (2017). Учешће хартија од вриједности у развоју тржишта капитала Републике Српске, Нови Економист-часопис за економску теорију и праксу, број 22., јул-децембар 2017., Факултет пословне економије Бијељина, 40-47.

Шошкић, Б. Д., Живковић, Р. Б. (2006). Финансијска тржишта и институције. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

www.blberza.com