Detalji o autoru

Antonijević, Tamara

doktorant Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, Srbija

Objavljeni radovi

  • SAVREMENI TRENDOVI MENADŽMENTA AGREGATIMA I RESURSIMA BANKE
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2017 - Članci
  • SAVREMENI TRENDOVI LJUDSKIH RESURSA U BANKAMA
  • Apstrakt
  • PDF
  • 2018 - Članci