Indeks autoraM

Maksimović, Danijela, Slobomir P Univerzitet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Malić, Aleksandar, Master studij, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Marić, Vesna, Asistent Beogradska poslovna škola – visoka škola strukovnih studija, Beograd Srbija

Marković, Vladimir, Slobomir P Univerzitet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Medić, Jasminka, Vijeće naroda Republike Srpske

Mićić, Ljubiša, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mihajlović, Dragana, Мaster studiji, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Miletić, Vesna

Milošević Šnjegota, Branka, Ekonomska škola Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Milovanović, Dragan, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Republika Srpska/BiH

Milovanović, Dragana, Pavlović International Bank, Zvornik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mirković Kojić, Danijela, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mirović, Ivan, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mitrović, Goran, Drina osiguranje a.d. Milići, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Mutabdžić, Siniša, SWISSLION d.o.o., prehrambena industrija Trebinje, Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

1 - 15 od 15 stavke/a